اشتراک خدمات

شروع کنید

ایده خود را سریعتر به
محصول تبدیل کنید

ابزار ما برای شما امکان توسعه سریع تر و کیفیت بهتر محصول نهایی را فراهم می آورد.

مقدماتی

مقدماتی
3 سایت
7,000 تصویر / روزانه
500,000
تومان / سالیانه
هر تصویر ~ 2 ریال

مصرفی

مصرفی
10 سایت
25,000 تصویر / روزانه
پشتیبانی 24/7
1,000,000
تومان / سالیانه
هر تصویر ~ 1 ریال

حرفه ای

حرفه ای
50 سایت
150,000 تصویر / روزانه
پشتیبانی 24/7
اولویت پشتیبانی
5,000,000
تومان / سالیانه
هر تصویر ~ 0.5 ریال

نیاز به امکانات بیشتر دارید؟

ما امکان گسترش و ایجاد بسته خدمات اختصاصی متناسب با نیازهای نرم افزارهای شما را داریم. در صورتی که بسته های بالا جوابگوی نیازهای نرم افزار و یا بازی شما نیست، می توانید با ما تماس بگیرید و با هم بسته متناسب با نیازهای شما را ایجاد کنیم.